Struktura britského školství

0

Struktura britského školství

Na první pohled se může zdát, že britský vzdělávací systém je poněkud komplikovaný. Pravdou však je, že i přes různorodost škol se jako každý jiný systém řídí určitými pravidly a má vcelku jednoduchou, i když bohužel ne zcela jednotnou, strukturu, což může mít za následek její nepochopení. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem je britský vzdělávací systém uspořádán a jaké zkoušky musí děti podstoupit. Bude zde řeč především o vzdělávání v Anglii a ve Walesu. Ve Skotsku a Severním Irsku se vzdělávání do určité míry liší a těmto odchylkám bude věnován samostatný článek.

Povinná školní docházka a rozdělení školství podle věku

Povinná školní docházka ve Velké Británii je od 5 do 16 let. Podle nejnovějších vládních nařízení však děti narozené po 1. 9. 1997 musí nějakým způsobem ve školní docházce pokračovat až do dovršených 18 let. Struktura britského školství není zcela unifikovaná a existuje několik cest, jakými povinnou školní docházku absolvovat, viz schéma (zdroj WIKIPEDIA). Velká většina státních škol a rostoucí počet nezávislých a soukromých škol se řídí 1. modelem, který je v tabulce vybarven tyrkysově. Další dva modely, modrý a fialový, jsou dnes považovány za zastaralé, avšak jisté školy (zejména nezávislé a soukromé) je stále používají.

Rozdělení britského vzdělání na Key Stages

Britský vzdělávací systém je rozdělen na tzv. Key Stages (KS), tedy klíčové etapy či fáze, viz tabulka. Pro období předškolního věku a nultého ročníku ZŠ (3-5 let) se používá označení FS nebo EYFS, (Early Years) Foundation Stage. Níže uvedené platí ve státním školství.

Věk Ročník Zkoušky na konci KS
FS 3-4 Preschool
FS 4-5 Reception Year
KS 1 5-7 Years 1 a 2 SATS Key Stage 1
KS 2 7-11 Years 3, 4, 5 a 6 SATS Key Stage 2
KS 3 11-14 Years 7, 8 a 9 SATS Key Stage 3
KS 4 14-16 Years 10 a 11 GCSE
Post-16 16-18 Years 12 a 13 A Levels, NVQ, BTEC

 

Podrobnosti o Key Stages, systému známkování, zkouškách a další užitečné informace najdete v níže uvedených příspěvcích vysvětlujících problematiku jednotlivých fází britského školství více do hloubky:

Chcete zasílat nové příspěvky automaticky? Přihlaste se k odběru!

Autor článku

Jana

Překladatelka na volné noze www.czechenglishtranslator.co.uk a autorka webu o bilingvní výchově www.bilingvni-vychova.com . Ve volném čase mě nejčastěji najdete na tenisovém kurtě nebo horolezecké stěně a v zimě někde na sjezdovkách :)

Napsat komentář