Užitečné fráze na pohovor v angličtině

0

Pohovor v anglickém jazyce je v mezinárodní firmě často samozřejmostí. Nejen kvůli tomu, aby potenciální zaměstnavatel vyzkoušel vaši znalost cizího jazyka. V mezinárodních firmách často personalista nebo nadřízený nemluví česky. Chcete na pohovoru vypadat sebejistě a profesionálně, ale máte strach, že vám angličtina sváže jazyk? Lektorka a metodička společnosti James Cook Languages, předního poskytovatele firemního jazykového vzdělávání, Jiřina Velemanová, vybrala ty nejčastější otázky, které při pohovorech zaznívají a navrhla možné odpovědi:

1. Can you tell me something about yourself? (Můžete mi o sobě něco povědět?)

Well, my name is František Veselý. I am a material engineer with a degree in engineering. My qualifications include fifteen years of experience in international and homeland corporates. My experience also includes knowledge of management of companies and leadership.

Raději než dvě krátké, začátečnické věty I´m a material engineer. I have a degree in engineering použijte elegantní propojení s předložkou with: I´m a material engineer with a degree in engineering.

2. Why would you like to work for us? Why are you interested in working at this company? (Proč chcete u nás pracovat? Proč jste si vybral právě tuto firmu?)

I understand that your company is on the rise. As I’ve read on your website and in media, you are going to launch several new products in the upcoming months. I would like to be a part of this business. I believe that your company will allow me to grow both professionally and as a person. I’ve always been interested in e-Commerce / marketing / computer programming.

Zmiňte se, že se o firmu zajímáte a nastudovali jste si o ní potřebné informace. Uveďte i konkrétní zdroje.  Jelikož se jedná o aktuální informace, které se vztahují k momentální situaci (tj. pohovoru), použijte zde předpřítomný čas: I have read on your website/in your official annual report that Nezapomeňte firmu chválit – zde se hodí fráze jako I think your company is one of the best in this field/industry.

3. What are your strengths? (Jaké jsou vaše silné stránky?)

I think I‘m a punctual person. I always arrive early and complete my work on time.

Budete-li hovořit o svých přednostech a úspěších, vždy začínejte spojením I think… Jinak můžete působit příliš sebejistě, až nabubřele.

4. What are your weaknesses? (Jaké jsou vaše slabé stránky?)

I am sometimes slower in completing my tasks compared to others because I really want to get things right. I double or sometimes even triple-check documents to make sure everything is correct.

Máte-li se naopak zmínit o svých slabostech, případně neúspěších, vkládejte do vět slovíčko sometimes. Vaše slabé stránky se přeci neprojevují neustále. Při zmínce o negativních vlastnostech používejte druhý stupeň, komparativ: slower. Přeci jen, I am sometimes slower zní diametrálně odlišně od I am slow.

5. What kind of salary do you expect? (Jaká jsou Vaše platová očekávání?) What salary range would you require to take this job? (Jaké platové rozpětí si u této pozice představujete?)

Before I could discuss the compensation I’d like to ask what you typically pay someone with my experience and education in this type of position and how your commission structure works.

From the research that I have done it appears to be in the 30–40,000 CZK range. Is that the range you had in mind?

Based on my previous experience and education and the ‘going rate’ for this type of position, I would like to be in the mid to high 40s. Is that a range that fit with your compensation structure?

Finanční ohodnocení je vždy tím nejožehavějším tématem pohovoru. Zde se snažte (pokud je to možné) přehrát míček na stranu tazatele. Zkuste to následovně: Before I answer that question, I would need to know more about your salary structure and how often you review salaries. (je důležité vědět, jak se bude výše mzdy vyvíjet do budoucna a na čem bude záviset). V rámci diskuse o výši Vašeho honoráře se nezapomeňte zeptat na další benefity: What non-salaried benefits does your company offer to your employees? V případě, že budete muset sdělit konkrétní částku, uveďte větu frází From the research that I have done,… Tím ukážete, že jste si vědomi své ceny na trhu práce a že očekáváte ohodnocení odpovídající vaší kvalifikaci a zkušenostem.

 

Nejde pouze o to, co říkáte, ale také, jak to říkáte. Drobné jazykové nuance mohou hrát při pohovoru větší roli, než si často myslíte. Pokud si nejste jistí, zkuste mluvit co nejjednodušeji a vyhýbejte se dlouhým souvětím. Přejeme vám mnoho úspěchů u pohovorů, nejen těch v angličtině!

Autor článku

Jiřina Velemanová

Jiřina Velemanová pracuje od srpna 2012 jako lektorka angličtiny a němčiny pro James Cook Languages. Kromě výuky jazyků se podílí i na tvorbě výukových materiálů, metodických školeních a náboru zahraničních lektorů. Výuce cizích jazyků se aktivně věnuje již od roku 2003.

Napsat komentář