Putování za mýty a pověstmi Dartmooru – Tři přadleny

0

Skála Tří přadlen stojí 3 km západně od vesnice Drewsteignton, což lze přeložit jako Místo kamenů druidů. Anglicky se tento monument nazývá Spinster’s Rock, a spinster znamená jak “stará panna”, tak i “přadlena”.

Tři přadleny

Podle pověsti tu kdysi žily, byly tři sousedky, přadleny. Jednoho dne ráno ještě před snídaní se přadlenky usadily před domem a daly se do práce. A najednou kde se vzal, tu se vzal, starý muž jménem Noe přicválal a chtěl je za ženy pro své tři syny. Paní ale odmítly, že raději zkamení, a tak se i stalo. Stojí tu tři balvany, na něž stále dohlíží starý Noe pro případ, že by si to rozmyslely a přece jen souhlasily.

Spisovatel William Chapple v roce 1779 přeložil keltský název monumentu “Lle Yspiennwr rhongoa” jako místo otevřené k pozorování hvězd. Nejpravděpodobnější však bude verze archeologů, že se jedná o neolitickou chráněnou hrobku. Původně byla tato komora ukrytá v mohyle, ale hlínu odvál čas a odplavila voda a my tak známe tajemství hrobky. Kameny jsou obrovské, zastřešující kámen váží kolem 16 tun a byl vyzdvižen do výšky asi 2,5 metrů. Kameny se v roce 1862 zřítily, ale ještě téhož roku byly opět vztyčeny. Tento dolmen je jediným tohoto typu v Devonu.

Podobná obřadiště naleznete po celé západní Evropě, ale zde v Dartmooru jsou nejlépe chráněná a udržovaná. Dalším z nich je i tzv. Ďáblův kámen, je 3,5 m vysoký, vztyčený v dobách prehistorických, a my se o jeho účelu můžeme jen dohadovat.

Putování za mýty a pověstmi Dartmooru – Bowermanův nos

Dartmoor - Haytor Centre

Dartmoor – Haytor Centre

Stojíte-li na vrcholu jednoho z nejnavštěvovanějších míst, Haytoru, a přehlížíte tu rozlehlou pustinu, hlavou vám víří všechny náhodně vyslechnuté příběhy.

Dartmoor totiž není domovem pouze lišek, hadů, ptáků, masožravých rostlin, brouků a vzácných motýlů, ale také vil, skřítků, čertů a čarodějnic.

Krásný příběh se váže k Bowermanovu nosu.  Tuto skálu můžete nalézt nedaleko vesnice Manaton, asi 1,5 km od Hound Tor, je vysoká asi 6,6 m. Je vystavena erozi a zvětrávání, je přes svou velikost křehká, proto se nedoporučuje na ni šplhat.

Bowerman byl lovec. Vysoký, odvážný, většinu času trávil ve slatinách se svými psy. Byl ale také štědrý a k místním lidem velmi vlídný, proto ho lidé měli rádi. Lidé ho rádi měli, ale čarodějnice ne, a těch tenkrát žilo hodně v pustinách Dartmooru. Nenáviděly ho nejen proto, že se jich nebál, ale že nabádal i ostatní obyvatele k nebojácnosti.

 Jednoho dne se Bowerman opět vydal na hon, a spolu se svými psy rozprášil sraz čarodějnic, který se konal v jedné z mnoha jeskyní rozptýlených po Dartmooru. Čarodějnice se rozutekly, ale ježibaba  Levera, dopálená a rozhodnutá se pomstít, rychle připravila plán.

 Proměnila se v zajíce a nechala se nahánět Bowermanem a jeho psy, ale zakrátko to byla ona, kdo celou štvanici řídil. Utíkala přes hory a doly, přes potoky a kolem skal, až byli lovec a jeho psi naprosto vyčerpaní. A pak Levera a její sestry udeřily. Výskaly a ječely rozkoší z krásné pomsty. Proměnily Bowermana a jeho lovecké psy v kameny, a tak ho také můžeme vidět i dnes. Bowerman stojí na vršku s placatou čepicí na hlavě a jeho psi jsou rozptýleni kolem. Když se to ale místní lidé dozvěděli, spojili své síly a vyhnali všechny čarodějnice z Dartmooru do Walesu. Od těch dob prý Welšanky nosí špičaté čepice.

Autor článku

Eva Sercombe

Terapeutka komplementárních terapií se specializací na reflexologii, výživovou terapii a sportovní masáže. Vyučuje češtinu, českou literaturu a historii se zaměřením pro cizince a bilingvní rodiny.

Napsat komentář

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.