Povinná školní docházka (16-18 let): Sixth Form, College, Apprenticeship

0

Školní docházka je ve Velké Británii povinná do dovršení 18. roku věku. Zkouškou GCSE zakončí studenti v 16 letech secondary education a poté se jim nabízí několik možností.

Povinná školní docházka

1. Řádné denní studium (Full-time study)

Colleges a jiné školy nabízejí studentům po úspěšném ukončení secondary education celou řadu předmětů a kurzů, které mohou dále studovat. K přijetí je obvykle zapotřebí mít nejméně pět GCSEs s výslednou známkou Grade A* – C a nejméně jednu známku Grade B v předmětech, na které se chcete specializovat.

A levels, Cambridge Pre-U a International Baccalaureate

  • A levels je možné studovat v tzv. Sixth Form a to buď v secondary school, kterou student doposud navštěvoval (pokud má sixth form), v jiné secondary school nebo v sixth form college. Repertoár předmětů se škola od školy liší, a proto se váš výběr bude řídit tím, co přesně chcete studovat. Cesta, která končí zkouškami A levels, je nejvhodnější pro studenty, kteří jsou spíše akademicky založeni. Předpokládá se, že student po úspěšném složení zkoušek pokračovat ve studiu na univerzitě nebo jiné vyšší vzdělávací instituci. Tradiční studium A levels trvá dva roky a studenti obvykle studují tři a více předmětů, vybírat si však lze z více než 80.
  • Cambrige Pre-U a International Baccalaureate jsou alternativami A levels a opět vhodné pro studenty, kteří se chystají na univerzitu.

NVQ a BTEC

NVQ a BTEC jsou nejrozšířenějšími odbornými kvalifikacemi (mezi další se řadí např. TechBacs a Cambridge Technicals).

  • NVQ znamená National Vocational Qualification (Národní odborná kvalifikace) a kurzy, které vedou k jejímu získání jsou především praktického rázu. Jsou vhodné pro studenty, kteří přesně vědí, čím se chtějí stát. NVQs lze studovat ve více než 1000 předmětech, od kadeřnictví, přes číšnictví až po instalatérství nebo elektrikařinu. Můžete je studovat v college, ve škole nebo při práci, nebo i napůl. NVQ je rozděleno na 5 úrovní od NVQ Level 1 po NVQ Level 5 a začít je možné na jakékoli úrovni. Studium NVQ není nijak věkově ani časově omezeno, i když se předpokládá, že každý kurz NVQ Level 1, Level 2 a Level 3 zabere zhruba 1 rok studia.
  • BTEC (Business and Technology Education Council – Rada pro vzdělávání v oblasti obchodu a techniky) jsou kvalifikace pro studenty, které zajímá určité odvětví, ale ještě nejsou zcela rozhodnuti, jaké povolání si zvolit. BTECs jsou nabízeny v 16 sektorech (např. sport, stavebnictví nebo péče o děti) a vedou k 2000 různým kvalifikacím – lze je studovat od tzv. entry level (vstupní úrovně) až po Level 7, která je ekvivalentem postgraduálního studia.

2. Studium a práce zároveň

Apprenticeships, traineeships a supported internships

Další možností, která se studentům nabízí po GCSEs je vyučit se řemeslu (Apprenticeship). Pro mladé lidi, kteří nedosáhli dostatečně dobré úrovně ve zkoušce GCSE, mají výukové problémy nebo nějaké postižení jsou pak určeny tzv. traineeship a supported internship.

  • Apprenticeship je učení se řemeslu – mladí lidé pracují pro zaměstnavatele, dostávají výplatu a současně se jim dostává teoretické výuky. Ta je poskytována buď jeden den za týden nebo v krátkých několikadenních blocích, většinou v college. Apprenticeship lze podstoupit v 170 odvětvích a 1400 různých povoláních, od zedníka po letušku. Obvykle se dělí na čtyři různé úrovně – Intermediate, Advanced, Higher a Degree apprenticeship a jejich délka se liší od 1 do 3 let.
  • Traineeship je v podstatě nižší úroveň apprenticeship určena pro slabší studenty a funguje na podobném principu. Délka traineeship je obecně mezi 6 týdny a 6 měsíci. Většina zaměstnavatelů nabízí jak apprenticeships tak traineeships.
  • Supported internships (praxe s podporou) jsou určeny pro mladé lidi ve věku 16-24 s výukovými problémy, kteří chtějí pracovat, ale potřebují větší podporu, aby se jim toho podařilo dosáhnout. Jedná se o neplacený individuální studijní program, jehož převážná část se odehrává na pracovišti a jehož účelem je umožnit nebo usnadnit mladým lidem přechod do placeného zaměstnání.

Studium při zaměstnání

Po zkoušce GCSE mohou studenti zkombinovat další studium se zaměstnáním nebo dobrovolnickou prací. Colleges a jiné vzdělávací instituce nabízejí řadu kurzů A levels, NVQ nebo BTEC part time, takže mladí lidé mohou již v 16 začít pracovat na plný úvazek a přitom dálkově studovat.

Autor článku

Jana

Překladatelka na volné noze www.czechenglishtranslator.co.uk a autorka webu o bilingvní výchově www.bilingvni-vychova.com . Ve volném čase mě nejčastěji najdete na tenisovém kurtě nebo horolezecké stěně a v zimě někde na sjezdovkách :)

Napsat komentář