Povinná školní docházka: Secondary School (11-14 let)

0

Povinná školní docházka: Secondary School

2. stupeň základní školy je přirozeným pokračováním stupně prvního, primary school. Do secondary school nastupují děti ve věku 11 let a navštěvují ji do věku 16 let. Podle nejnovějších vládních nařízení musí děti narozené po 1. 9. 1997 nějakým způsobem ve školní docházce pokračovat až do dovršených 18 let. O různých možnostech splnění povinné školní docházky ve věku 16 – 18 se dočtete ve článku Povinná školní docházka: Sixth Form a Further Education (16-18 let). Zde zmíněné informace platí pro školy v Anglii. Vzdělání ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku se může lišit a bude mu věnován samostatný článek.

Secondary / Middle / High School??

V souvislosti s 2. stupněm britské základní školy se můžete setkat se všemi výše uvedenými pojmy. Většina škol se řídí tyrkysově zbarveným modelem, existují však některé, které používají modrý nebo fialový systém, viz obr. (zdroj Wikipedia). Pro účely tohoto článku budeme používat označení secondary school a řídit se prvním, nejužívanějším, modelem.

School Stucture UK

Jak si vybrat secondary school

Přestup z primary na secondary school je pro rodiče i pro děti téměř stejně tak velkým krokem jako samotný začátek školní docházky. I v tomto období čelí rodiče rozhodování, jakou školu zvolit, a potýkají se s podobnými obavami jako při vybírání vhodné primary school. Jejich konečné rozhodnutí bude ovlivněno několika faktory jako např:

  • Jejich osobní preferencí, t.j. zda zvolí školu státní, nebo placenou soukromou. Toto rozhodnutí je často založeno na rodinné tradici. Pokud navštěvovali soukromou školu rodiče, je pravděpodobné, že budou chtít, aby se i jejich dítě vzdělávalo v soukromém sektoru. I pokud dítě navštěvovalo státní primary school, mohou se rodiče později rozhodnout pro soukromou secondary, pokud ovšem mají dostatečně tlustou peněženku (více o cenách soukromých škol zde).
  • Výsledky přijímacích zkoušek: některé soukromé školy a také státní gymnázia, Grammar Schools, přijímají studenty na základě vynikajících výsledků v přijímacích zkouškách, tzv. 11+ Exam.
  • Specializací školy: některé secondary schools nabízejí rozšířenou výuku jazyků nebo jsou sportovně či jinak zaměřené.
  • Hodnocením OFSTED nebo jiného kontrolního úřadu. Školy mají výsledky inspekcí uveřejněny na svých www stránkách, a rodiče si mohou předem zjistit, jak na tom školy jsou nejen po stránce akademické, ale i co se týče kvality výuky, vedení školy nebo chování žáků.
  • Vzdáleností školy od místa bydliště, přirozeně.

Obsah výuky

Secondary schools spadají do tzv. Key Stage 3 (7.-9. ročník, 11-14 let) a Key Stage 4 (10.-11. ročník, 14-16 let).

V Key Stage 3 se děti učí stejné předměty jako na 1. stupni ZŠ, plus alespoň jeden cizí jazyk a občanskou nauku (Citizenship). Školy musí rovněž nabízet náboženskou nauku a sexuální výchovu, ovšem rodiče mohou náboženskou výuku a částečně i sexuální výchovu odmítnout. Na konci Key Stage 3 jsou studenti testováni a hodnoceni ve všech předmětech.

Key Stage 4 je v podstatě příprava na závěrečné zkoušky GCSE. Děti se během těchto dvou let soustředí na předměty, které si vyberou během 9. ročníku. Studentům 9. ročníku musí být k dispozici tzv. Careers Education and Guidance, tedy něco jako pomoc při rozhodování s budoucí kariérou. Tato pomoc je nabízena formou konzultací se školním Careers Adviser a má dětem usnadnit výběr předmětů ke zkouškám GCSE a naznačit možné cesty vedoucí k dalšímu studiu a posléze uplatnění na trhu práce.

Způsob hodnocení a klasifikace

Známkování, jak ho známe z českých škol, ve Velké Británii neexistuje. Stejně jako na prvním stupni, tak i na druhém, jsou rodiče informování o dosažených výsledcích dítěte na rodičovských schůzkách a prostřednictvím písemných zpráv školy. Samotné hodnocení pak probíhá v souladu s osnovami, national curriculum, a mělo by navazovat na hodnocení z konce primary school. Tedy např. dítě, které u zkoušek zkoušek SATs dosáhlo, řekněme v matematice, úrovně 4b, by teoreticky mohlo u závěrečných zkoušek secondary school očekávat známku B, viz tabulka (zdroj www.ilkleygrammarschool.com)

Secondary sublevels

Zkoušky GCSE (General Certificate of Secondary Education)

Během 9. ročníku (Year 9) si děti vyberou předměty, které by chtěli studovat v 10. a 11. ročníku a ze kterých budou skládat zkoušky GCSE.

Některé předměty jsou povinné (angličtina, matematika a věda), jiné nepovinné. Nepovinné předměty se liší, ale studentům musí být nabídnut nejméně jeden předmět z následujích čtyř skupin:

  • Umění (umění a design, hudba, tanec, dramatická výchova a mediální umění)
  • Design a technologie
  • Humanitní předměty (dějepis a zeměpis)
  • Moderní cizí jazyky

Výběr z nepovinných předmětů není nutný, ale dětem se doporučuje zvolit si, pokud možno, co nejvíce předmětů, aby měli později možnost většího výběru dalšího studia nebo kariéry. Zkoušky GCSE se konají během května a června a studenti obdrží výsledky poštou během měsíce srpna.

Známky se stupňují od nejlepší A* po G, případně U (Unclassified, neklasifikován/a neboli neuspěl/a). V angličtině, matematice a vědě jsou navíc zkoušky GCSE rozděleny do dvou skupin podle obtížnosti, Foundation GCSE a Higher GCSE. Foundation Tier GCSE jsou jednodušší, ale nejvyšší možnou známkou, kterou v nich lze dosáhnou, je C. Higher Tier GCSE jsou obtížnější a lze v nich dosáhnout známky od A* po D.

Pokud vás zajímá, co ke zkouškám GCSE musíte znát, můžete si je sami nanečisto vyzkoušet, v jednodušší i náročnější verzi:

Autor článku

Jana

Překladatelka na volné noze www.czechenglishtranslator.co.uk a autorka webu o bilingvní výchově www.bilingvni-vychova.com . Ve volném čase mě nejčastěji najdete na tenisovém kurtě nebo horolezecké stěně a v zimě někde na sjezdovkách :)

Napsat komentář