Spořící účty ISA

0

ISA – Individual Savings Account

Někteří z Vás tento typ účtu již využívají, někteří již o něm mnohokrát slyšeli a zbytek se samou zvědavostí nemůže dočkat, k čemu vlastně slouží 😉 . Pojďme se společně podívat na základní podstatu nových ISA účtů. Pokusím se v tomto článku vystihnout pouze hlavní myšlenky, jemné nuance u providerů si už bude muset nastudovat každý sám.

Individual Savings Acconts jsou navrženy především jako daňově efektivní  spoření, investování nebo jako zajímavá finanční pomoc při koupi Vaší první nemovitosti v UK.  Jedná se o účet pro odkládání volných finančních prostředků, kde až na pár výjimek, neplatíte daň ze zisků. Záleží, do kterého daňového pásma daný rok směřujete (20% basic-rate payer, 40% higher-rate taxpayer, 45% additional-rate taxpayer). Máte možnost si vybrat ze široké nabídky poskytovatelů a hned několika základních typů:

Cash ISA

Každý rezident v UK starší 16-ti let má nárok na založení ISA Cash účtu, účtu kde se nejlepší úroky pohybují kolem 2,3% p.a. Některé konkurenční spořicí účty mají zajímavější úrok, ale v dlouhodobém horizontu daňová úleva vykouzlí zajímavá čísla. Od dubna 2016 může basic-rate payer získat na úrocích úlevu až do £1000,  40% higher-rate taxpayer do £500 a 45% additional-rate taxpayer nemá úlevu žádnou. Vklady jsou pojištěny do £75 000.

Stocks and Shares ISA

Každý rezident v UK přesahující věkovou hranici 18-ti let má nárok k otevření Stocks and Shares ISA. Možnost celkového vkladu v rámci všech ISA do £15,240 v daňovém roce 2015/2016. V praxi se nám nabízí možnost rozdělit tuto částku mezi Cash ISA a Stocks and Shares ISA. U Cash ISA Vám úrok určuje více měně samotný provider, co tedy Stocks and Shares ISA? Tady máte možnost Investovat dle libosti. Rád bych upozornil, že zde se bavíme o klasických investicích v celé své kráse a rizikovosti, není zaručena návratnost vložených prostředků a ani budoucí výkonnost investičních nástrojů založená na minulých výsledcích. Do čeho tedy můžete investovat?

Korporátní nebo vládní dluhopisy – v tomto případě v podstatě půjčujete své peníze různým subjektům (korporace nebo vláda), jste věřitelem. Je zde ale více proměnných, které ovlivňují kalkulaci (Neplést prosím s Fixed-term dluhopisy, kde se jedná o „termínovaný vklad“ peníze leží určitou dobu, za určitý předem daný úrok).

Akcie – ve zkratce se jedná o podíl na majetku určité společnosti, jak hodnota společnosti roste, roste i hodnota Vašeho podílu a tak obráceně. Důležitou součástí vlastnictví akcií je také výplata dividend, společnost Vám umožňuje participovat na zisku, získáte část její volné hotovosti. Dividenda ale není samozřejmostí, firmy investující své zisky do vývoje, mají zpravidla dividendu minimální, nebo dokonce nulovou. (výplaty dividend jsou také různé – měsíc, čtvrtletí, rok, atd..)

Fondy – Většina lidí k investicím využívá právě tyto nástroje, jedná se o směs všech možných investičních nástrojů, záleží na strategii a zaměření fondu, jaký cíl a v jaké oblasti působí. Máme fondy zaměřené geograficky/politicky ( USA, Německo, UK, Afrika, …),  Strategicky (Dluhopisové, akciové,…),  alternativní (Vodohospodářství, solární energie, …), Sektorově (Energetika, finance, zdravotnictví, … ) kombinací je nespočet.

Nakupujte vždy jen to, čemu dostatečně rozumíte a nesázejte vše na jednu kartu, DIVERZIFIKUJTE. 

Které produkty si mohu do svého ISA tedy nakoupit?

Můžete využít nabídku základních fondů Vašeho poskytovatele, který Vás vyhodnotí v rámci rizikového profilu a následně doporučí nejvhodnější variantu. Jedná se zpravidla o pravidelně aktualizovaná portfolia. Časově a znalostně nenáročná varianta. Nebo si zaplatit nezávislého finančního poradce, který Vám udělá portfolio na míru. Cena za vytvoření portfolia se může v UK pohybovat v rozmezí 3-6% z vložené částky. Jestli je to příliš nebo ne je otázka na každého z Vás. Pokud se na trhu vyznáte, není potřeba nikoho platit. Na druhou stranu 3% nejsou tak velká částka, pokud Vám poradce nebo wealthmanager dokáže peníze vydělat a Vaše portfolio efektivně spravovat. Management fees se pohybují kolem 1% p.a., což je dle mého názoru přijatelné. Mé doporučení je minimálně nakupovat pravidelně, například měsíčně (pokud poplatky za nákup dovolí). Průměrujete si tak riziko a cenu nakupovaného nástroje.

Stocks and Shares ISA jsou daňově efektivní, ne ale za všech okolností.

Na rozdíl od jednoduchých pravidel Cash ISA jsou Stocks and Shares ISA poněkud komplexnější.

  1. Uvnitř ISA nebudete platit capital gain tax (CGT)

zajímavé, pokud překročíte roční úlevu na CGT £11,100.

  1. Dividendy jsou zdaněny 10%.

Toto je výhodné pouze pro Higher Tax payers, u kterých je zdanění dividend vyšší. (tuším 32,5%)

  1. Neplatíte daň ze zisku korporátních dluhopisů.

Pokud vlastníte korporátní dluhopisy mimo ISA, platíte daň dle Vašeho standardního daňového pásma, uvnitř ISA neplatíte daň žádnou.

Je pro Vás zajímavé využitím Stocks and Shares ISA?

  CAPITAL GAINS TAX < £11,100 CAPITAL GAINS TAX > £11,100 TAX ON DIVIDENDS INCOME TAX ON BONDS
Non-taxpayer NE ANO NE NE
Basic-rate taxpayer (20%) NE ANO NE ANO
Higher-rate taxpayer (40%) NE ANO ANO ANO
Additional-rate taxpayer (45%) NE ANO ANO ANO

Poplatky:

Tady se už liší poskytovatel od poskytovatele, můžete mít poplatek za nákup investičního nástroje od 0-£25, za správu fondu 0,1-1%, poplatek za platformu, za odkup atd. Je na Vás jakého poskytovatele si zvolíte.

Help to Buy ISA

Jak už samotný název napovídá, tento typ účtu Vám má pomoci k nákupu Vaší první nemovitosti, respektive snadněji našetřit Váš první depozit k hypotéce. Umožněno od 16-ti let věku klienta. Můžete získat bonus až do výše £3000 se zajímavým úrokem vložených financí do 4% p.a.. Hodnota kupované nemovitosti by neměla přesáhnout £250 000 (£450 000 v Londýně) na jakoukoli hypotéku. Jedná se v podstatě o Cash ISA s vládním bonusem na konci spoření. Lze jej použít pouze na nákup Vaší první nemovitosti, tzn.  Pokud jste v minulosti nemovitost vlastnili (počítá se i dědictví), bonus již využít nelze.

Stát Vám přidá 25% bonus na Vaše roční vklady v rozmezí £1600 – £12000 (tj. bonus £400 – £3000) na konci, při samotné koupi nebo žádosti o hypotéku na vlastní bydlení.

Můžete začít s maximálním příspěvkem £1200 první měsíc a následně £200 měsíčně (myšleno kalendářní měsíc) tj. £2400 ročně. Samozřejmě lze posílat i menší částky, nebo neposlat občas nic. Pamatujte ale, že maximální měsíční částka je pouze £200. Neztratíte příspěvek, ale prodloužíte si čas. Pokud kupujete nemovitost společně se svým partnerem, můžete využít bonus 2x (získaný odděleně). Opět je zde podmínka aby Váš partner nemovitost v minulosti nevlastnil.

Podobně jako Cash ISA je Help to Buy ISA kryta Financial Services Compensation Scheme (FSCS) do hodnoty £75 000 vkladů.

Lifetime ISA

Tento rok bylo oznámeno vytvoření nového Lifetime ISA schématu v roce 2017. Pojďme se v krátkosti podívat, co se připravuje. Jelikož se jedná o připravovaný projekt, některé věci se mohou stále měnit.

25% bonus na úspory, pouze lidem do 40-ti let. Cílem Lifetime ISA by měla být koupě Vaší první nemovitosti, stejně tak jako Vaše spokojené a finančně zajištěné stáří. Každý rezident ve věku 18 až 40 let by měl být schopen si tento účet zařídit. Maximální roční příspěvek účastníka je stanoven na £4000 s bonusem ve výši £1000 (tj. 25%). Bonus by měl být vyplácen na základě vkladů účastníka do věku maximálně 50let každý daňový rok. Po dovršení padesátky, nebude bohužel vyplácen bonus, můžete ale dále přispívat a dále inkasovat úroky. V 60-ti letech máte možnost celou částku, včetně všech bonusů a úroků získat.

Lifetime ISA vs. Help to Buy ISA

Roční vkladové limity:

Zatímco u Help to Buy ISA je roční vklad max £2400 (£3400 v prvním roce), u Lifetime ISA je plánováno max £4000 ročně.

Limity v ceně kupované nemovitosti

Další výhodou Lifetime ISA bude možnost získat příspěvek na podstatně dražší nemovitost. Limit je nastaven na £450 000 bez ohledu na lokalitu. Oproti Help to Buy, kde je limit max £250 000 (£450 000 v Londýně)

Výplata bonusu

Jak již bylo řečeno,  Help to Buy ISA vyplácí bonus až v momentu koupě nemovitosti. V případě Lifetime ISA je plánováno připisování roční, bez ohledu na to zda jej použijete ke koupi nemovitosti nebo na stáří. V praxi by to znamenalo, že na tento bonus můžete inkasovat i úroky z celkové naspořené částky a investic v následujících letech, kde Vám složený úrok (úrok z úroků) může vykouzlit velmi zajímavé hodnoty.

Pokud Však kupujete dům před dubnem 2018, musíte se stále držet schématu Help to Buy. Lifetime ISA zatím nejsou spuštěny a minimální doba využívání účtu pro nákup nemovitost je 12měsíců.

Porovnání s Pensions

Lifetime ISA není koncipován jako náhrada penzijního plánu, ale jako doplnění. Můžete využívat výhody obou z nich.

Pokud jste zaměstnanec, není třeba řešit, zda si přispívat do své „pracovní penze“, s Auto-enrolment schématem by to měla být automatika i s příspěvkem zaměstnavatele.  K vlastním příspěvkům byste navíc měli dostat daňovou úlevu minimálně 20%. (podobně jako u Lifetime 25% bonus – počítá se z jiného základu). Celkem je to tedy více než Lifetime ISA bonus.

Pokud jste Selfemployed je Lifetime ISA velmi dobrá alternativa. Můžete ji zvážit i v případě pokud chcete mít snadnější přístup k penězům oproti Pensions (avšak s penalizací za předčasný výběr).

Mějte taky na paměti, že do Lifetime ISA posíláte již vaše zdaněné peníze, oproti Pensions, kde příspěvky putují ještě před zdaněním. V případě ztráty zaměstnání a žádosti o dávky se ISA účty berou jako část vašeho majetku, na rozdíl od Pensions. Stejně tak v případě bankrotu. Pouze Pensions jsou chráněny.

Česká alternativa

Když už je článek napsán v češtině, dovolím si zmínit investice v České republice, nebo spíše přes Českou republiku, protože drtivá většina kvalitních fondů investuje do světových trhů. Jako občané ČR máte možnost, vcelku pohodlně, investovat přes podílové fondy u nás a využít tak daňových výhod.  Pokud se plánujete za pár let v ČR usadit, je to varianta, která by měla být přinejmenším zvážena.

Čeští portfoliomanažeři patří mezi špičku a ve většině případů spolupracují se světovými správci. Častokrát je přijatelnější i poplatková struktura. Vše je třeba ale pečlivě zvážit a propočítat. Rozhodnout se například, v jaké měně plánujete peníze utrácet, kde chcete zůstat na stáří, případné budoucí nákupy nemovitostí atd..

Nejedná se jen o investice v České koruně, možnosti máte ve všech významných světových měnách.

Od roku 2016 je možné také využít nových podmínek Doplňkových penzijních spoření , pro většinu populace mnohem zajímavějších, navíc použitelné i pro děti od 0 let, pokud mají české občanství.

Velmi důležitým výběrem je také výběr správného investičního či finančního poradce, kterému důvěřujete, a který Vás povede správným směrem.

Autor článku

Už od dětství se zabývám obchodem, v současnosti v oblastech finančního plánování v CZ a UK. Ve volném čase u mě převažuje posilovna, příroda, cestování a objevování všeho nového. Snažím se budovat dobré vazby a vztahy s našimi klienty a přáteli, protože nejen peníze a majetek vytváří hodnoty…

Napsat komentář

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.