Nejčastější chyby Čechů v angličtině a jak se jich vyvarovat

0

Nejčastější chyby, které Češi dělají v angličtině

Angličtina není nejtěžším jazykem na světě, ale má svůj systém, který je nutno respektovat. A anglický systém je samozřejmě jiný než ten český, což mnohým Čechům činí nemalé potíže. Někdy vám možná připadá, že anglický systém NIKDY nepochopíte. Nebojte, pokud opravdu budete chtít, budete studovat a alespoň do určité míry se řídit našimi tipy, určitě si dříve či později váš mozek na anglický systém zvykne. Dole najdete nejčastější problémy, se kterými se typický Čech při učení angličtiny potýká.

1. Výslovnost

Vaše výslovnost a přízvuk jsou první, čeho si Angličan všimne. Přízvuk není žádné sprosté slovo, kterého je třeba se bát, jelikož přízvuk mají i Angličané, Skoti, Irové, Velšané a ostatní rodilí mluvčí. Čeho byste se ale měli snažit vyvarovat jsou chyby ve výslovnosti, které budou bránit ostatním v porozumění vašeho ústního projevu. Mezi typicky české chyby ve výslovnosti patří následující:

 • Výslovnost “th” – vyslovuje se dvěma způsoby, a to buď tak, že strčíte jazyk mezi zuby a vyslovíte hlásku “s” (např. ve slovech “think” nebo “thick”) nebo tak, že dáte jazyk mezi zuby a vyslovíte hlásku “d” (např. ve slovech “this” nebo “that”). V žádném případě se nevyslovuje jako “s” nebo “f”, kdyby se tak totiž vyslovovala, nemusela by přece vůbec existovat! Navíc vyslovovat “th” jako “s” nebo “f” může vést ke značným nedorozuměním – zamyslete se např. nad slovy “thick” a “sick”, “think” a “sink” nebo “thought” a “fought”, rozdíl, že ano?
 • Výslovnost znělých a neznělých hlásek na konci slov – v češtině se vyslovují stejně, např. “plot” a “plod” nebo “les” a “lez”, v angličtině však nikoli a je nutné je rozlišovat, protože jejich záměna může vést k nedorozuměním a omylům. Kombinace, na které je třeba si dávat pozor, jsou především: t-d, k-g, s-z, p-b, f-v. Vždy je nutné koncovou hlásku vyslovit přibližně stejně, jako kdyby byla na začátku slova.

Příklady (uvedeny s jednoduchou výslovností pro všeobecné pochopení – pokud se chcete naučit správnou fonetickou abecedu, která se používá k zobrazení výslovnosti ve slovnících, najdete ji zde):

but – bud (bat – bad)

dock – dog (dok – dog)

hiss – his (his – hiz)

pup – pub (pap – pab)

proof – prove (pruf – prův)

 • Výslovnost ,-ing – Češi rádi vyslovují koncovku ,-ing jako ,-ink, z čehož nám pak vznikají patvary typu důink a mejkink… K tomu lze říct pouze jediné – NEDĚLEJTE TO!!! Koncové “g” jednoduše vynechejte a místo něj zakončete slovo nosovým “n”, jako byste měli rýmu, protože jedině tak je to správně.
 • Výslovnost hlásky “a” na začátku nebo uprostřed slova. Tato chyba se dá připsat jedině špatné výuce… Taky jste se od paní učitelky dozvěděli, že jablko se řekne “enepl”? Nejspíše ano. Bohužel jablko opravdu není “epl”, stejně tak jako kočka není “ket”. Tato hláska je pro Čechy neobvykle těžká, i když ve skutečnosti vůbec těžká není. Stačí, když nastavíte pusu, jako byste se chystali vyslovit hlásku “e”, ale na poslední chvíli vyslovili “a”. Chce to jen trochu cviku, ale výsledky budou stát za to.

2. False friends – falešní přátelé

aneb slova, která vypadají podobně, ale znamenají něco jiného. Těchto slov existuje celá řada, my zde nabízíme pro ilustraci několik nejpoužívanějších a nejzaměnitelnějších. Většina z nich má několik významů a chcete-li je všechny znát, doporučujeme nahlédnout do slovníku.

aktuální – actual

 • Aktuální předpověď počasí pro Českou republiku. – The latest weather forecast for the Czech Republic.
 • Mark Twain’s actual name was Samuel Langhorne Clemens. – Skutečné jméno Marka Twaina bylo Samuel Langhorne Clemens.

angína – angina

 • Už tři dny mám angínu. – I’ve had tonsillitis for three days.
 • Father was taken into hospital with angina yesterday. – Tátu včera odvezli do nemocnice s anginou pectoris.

šéf – chef

 • Mám skvělého šéfa. – I have a great boss.
 • He works as a chef in a local pub. – Pracuje v místní hospodě jako kuchař .

deska – desk

 • Dnešní děti nemají ponětí, co to je gramofonová deska. – Kids today don’t have a clue what a vinyl record is.
 • The classroom had three rows of desks. – Třída měla tři řady lavic.

dres – dress

 • Zapomněl si doma fotbalový dres. – He left his football shirt at home.
 • She wore a hideous orange dress with purple stripes last night. – Včera večer na sobě měla otřesné oranžové šaty s fialovými proužky.

eventuálně – eventually

 • Můžeme jít do kina a pak bychom si eventuálně mohli zajít na pivko. – We can go to the pictures and then we could maybe go and have a beer.
 • Don’t worry, I’ll get it done eventually. – Neboj, já to nakonec dodělám.

fabrika – fabric

 • Jeho otec pracuje ve fabrice. – His dad works in a factory.
 • I bought some lovely fabric for my new curtains. – Koupila jsem si krásnou látku na nové závěsy.

hymna – hymn

 • Britská národní hymna se jmenuje God Save the Queen. The British national anthem is called God Save the Queen.
 • One of the best known English hymns is All Things Bright and Beautiful. – Jednou z nejznámějších anglických kostelních písní je All Things Bright and Beautiful.

izolace – isolation

 • Náš dům nemá půdní izolaci. – Our house has no loft insulation.
 • He ended up in isolation. – Skončil na samotce.

kontrolovat – control

 • Můžeš mi to zkontrolovat, prosím Tě? – Could you check this for me, please?
 • When he has a drink he can’t control himself. – Když se napije, nedokáže se ovládat.

kriminál – criminal

 • Ty skončíš v kriminále! – You’ll end up in jail!
 • He’s a criminal. – Je to kriminálník.

maturita – maturity

 • Česká maturita je zkouška podobná britským A levels. – The Czech maturita is an exam similar to the British A levels.
 • Chlapci dosahují pohlavní vyzrálosti později než dívky. – Boys reach sexual maturity later than girls.

pasta – pasta

 • Došla nám pasta na zuby. – We have run out of toothpaste.
 • Pasta for tea again tonight. – Dneska na večeři opět těstoviny.

patetický – pathetic

 • Paní ředitelka přednesla patetický proslov. – The headmistress delivered an excited speech.
 • His speech was totally pathetic. – Jeho proslov byl naprosto ubohý.

prezervativ – preservative

 • Standa pracuje ve firmě Durex, která vyrábí prezervativy. – Standa works for Durex, a company that makes condoms.
 • Food today is full of preservatives. – Dnešní jídlo je plné konzervantů.

rasa – race

 • Pěkný pes! Co to je za rasu? – Nice dog! What breed is it?
 • Shall we have a race? – Dáme si závod?

smoking – smoking

 • Bude to nóbl akcička, vezmi si smoking. – It will be a posh do so put a dinner jacket on.
 • Smoking harms your health. – Kouření škodí zdraví.

splín – spleen

 • Mám poslední dobou nějakej splín. – I’ve been feeling a bit low lately.
 • The spleen is an internal organ in the abdominal cavity. – Slezina je vnitřní orgán v dutině břišní.

sympatický – sympathetic

 • Petr je moc sympatický chlap. – Petr is a really nice and pleasant guy.
 • He gave me a sympatethic look. – Vrhnul na mě soucitný pohled.

3. Gramatika

Chyby v gramatice, kterých se Češi a ostatní cizinci dopouštějí, je samozřejmě obrovské množství a nelze je všechny vyjmenovat. Namátkou vám zde nabízíme 5 z nejčastějších. Nejlepším způsobem, jak se jich zbavit, je naslouchat rodilým mluvčím, číst a studovat. Odkazy na celou řadu testů, cvičení a her k procvičování gramatiky najdete na stránkách Tipy, jak si rychle vylepšit angličtinu (link) a Jak si v Británii vybrat ten správný kurz angličtiny (link).

How – what

Častou chybou je použití slova how ve spojení se slovíčkem “call” – zde se místo how musí použít slovo what, jelikož se neptáme na způsob, ale na jméno/název.

 • What are you called? – Jak se jmenuješ?
 • I don’t know what it’s called. – Nevím, jak se to jmenuje.

Some – a

V jednotném čísle ve smyslu nějaký používejte u počitatelných podstatných jmen neurčitý člen “a/an”, ne slovo some.

 • Chtěl bych si koupit (nějakou) knížku. – I would like to buy a book.

Sloveso chtít + aby

Vazba slovesa chtít s předložkou aby je v angličtině velmi jednoduše vyjadřitelná pomocí infinitivu. Jelikož je to ovšem naprosto jiný způsob, než na jaký jsme zvyklí v češtině, může nám to činit potíže. Osvojte si následující příklady:

 • Chci, abys to udělal. – I want you to do it.
 • Chci, aby šla se mnou do kina. – I want her to go to the pictures with me.
 • Nechci, aby byl sám. – I don’t want him to be on his own.

Put vs. give

Slovesa put a give obě znamenají dát, jak má tedy člověk vědět, kdy které použít? Je to celkem přímočaré. Sloveso put použijeme, když něco někam dáváme. Sloveso give použijeme, když něco někomu dáváme.

 • Where can I put the table? – Kam můžu dát ten stůl?
 • Can I put the book in your bag? – Můžu Ti dát tu knížku do tašky?
 • What can I give him for his birthday? – Co mu můžu dát k narozeninám?
 • I want to give you a present. – Chci Ti dát dárek.

I have been to … vs. I have been in

Pokud mluvíte o tom, že jste někdy někde byli, použijte předložku to

 • Have you ever been to the Czech Republic? – Už jsi někdy byl v České republice?
 • I have been to the Czech Republic twice. – V České republice jsem byl dvakrát.

Pokud mluvíte o tom, jak dlouho už někde jste, použijte předložku in

 • How long have you been in England? – Jak dlouho už jsi v Anglii?
 • I have been in England for twenty years now. – Už jsem v Anglii dvacet let.

Podrobnější informace o nejčastějších chybách se dočtete na stránkách Help for English – Czenglish

Autor článku

Jana

Překladatelka na volné noze www.czechenglishtranslator.co.uk a autorka webu o bilingvní výchově www.bilingvni-vychova.com . Ve volném čase mě nejčastěji najdete na tenisovém kurtě nebo horolezecké stěně a v zimě někde na sjezdovkách :)

Napsat komentář