Jak napsat pracovní inzerát v angličtině

0

Firmy se potýkají s nedostatkem pracovních sil a o kvalitní pracovníky se doslova přetahují. Správně a zajímavě koncipovaný inzerát pro nábor nových zaměstnanců je proto naprostou nezbytností. Jak ovšem takový inzerát sestavit v angličtině?

Při psaní inzerátu v anglickém jazyce je třeba myslet na to, že řadu termínů běžně používaných českými personalisty nelze překládat doslovně, a to z důvodu odlišné legislativy či kulturních zvyklostí. V jazykové škole James Cook Languages, která se specializuje na business výuku, jsme pro vás připravili několik tipů, jak na anglický inzerát.

Oslovení, úvod

Chcete oslovit tu správnou skupinu kandidátů? Je nutné si definovat, koho hledáte a tomu přizpůsobit jazyk. Nejuniverzálnější je koncept otázka – odpověď. Například: Would you like to…? We offer 25 paid days off and more., případně: Tired of working long hours with never-ending…? Come work with us….

Představení společnosti (Company description/About us)

Nejdůležitější je dostatek informací. Není třeba uvádět příliš mnoho detailů, ale věcně shrnout, o jakou firmu se jedná, v jakém oboru se pohybuje a v čem vyniká. Než Join the biggest and fastest growing app development company je vhodnější Join one of the biggest and fastest growing app development companies in the country.

K popisu použijte například tyto fráze:

 • an international / regional company = mezinárodní / regionální firma
 • a local producer = místní výrobce
 • a multinational chain = nadnárodní řetězec
 • a leading provider = přední poskytovatel služeb

Název pozice (Job title) a zkratky

Názvů pozic je nespočet, juniorskou pozicí asistenta počínaje a generálním ředitelem konče. Co se formátu týče, pozice jsou vždy psány s velkými písmeny na začátku slov.

 • Junior = tento přívlastek neznamená, že uchazeč musí být věkově mladý, ale vyjadřuje, že pracovník ještě nemá s prací na této pozici příliš zkušeností, čemuž odpovídá i výše mzdy
 • Senior = tento přívlastek označuje pracovníka, který má za sebou v daném oboru mnoho let praxe.
 • Executive Assistant = asistent, v praxi jedna z nejnižších pracovních pozic ve firmě. Jeho úkolem je plnit úkoly od nadřízených
 • Manager = výraz je odvozený z anglického slovesa manage = řídit, organizovat, hospodařit
 • Office Manager = pracovník zodpovědný za plynulý chod kanceláře a provozní záležitosti
 • Contractor = velmi všeobecné pojmenování člověka pracujícího pro firmu externě, na smlouvu.

Některé názvy pozic se nejčastěji uvádějí zkratkou, tu je však vhodné na úvod rozepsat. Například: u ředitelů divizí, tedy C-level Jobs:

 • KAM (Key Account Manager) = kontaktní osoba pro klíčové zákazníky
 • CFO (Chief Finance Officer) = finanční ředitel
 • COO (Chief Operating Officer) = provozní ředitel
 • CIO (Chief Information Officer) = IT ředitel
 • CEO (Chief Executive Officer) = nejvyšší ředitel 

Popis pozice (Job description/Job summary/Job overview)

Oslovte kandidáta přímo a popište jeho povinnosti: Nejjednodušší je začít frází You will be responsible for…/Your responsibilities will include a pokračovat gerundivem (tj. slovesem končícím – ing)

Typ spolupráce (Employment/Contract type), Druh úvazku (Job term/Job type)

Typ pracovního vztahu, smlouvy a rozsahu spolupráce popisujeme více pojmy než jen Full-time a Part-time:

 • Permanent job/permanent contract = práce na dobu neurčitou
 • Fixed-term job/fixed-term contract = práce na dobu určitou
 • Trade licence = živnostenský list
 • Temporary job/temp job = brigáda
 • Paid/unpaid internship = placená/neplacená stáž
 • Flexible/fixed working hours = pružná/pevná pracovní doba

Požadavky na uchazeče (Requirements)

Vypisovat osobnostní kvality v inzerátu je přežitek. Co má tedy smysl uvádět? Konkrétní kvalifikaci, případně zkoušky a certifikáty, jazykovou znalost, pracovní zkušenost.

Lze používat například tyto fráze:

 • Key performance competencies = klíčové dovednosti
 • Nice to have skills = dovednosti, které jsou výhodou
 • Who are we looking for? = Koho hledáme?
 • Required = požadovaný
 • X years of experience = X let praxe, zkušeností
 • With experience in a similar position = se zkušeností na obdobné pozici

Výše platu (Salary) a bonusy

Ne v každém anglicky psaném inzerátu narazíme na odstavec nazvaný salary neboli plat, mzda. Kýžené informace o výši mzdy a firemních benefitech se často skrývají pod pojmy Remuneration (ohodnocení), Compensation package (ohodnocení), We offer:… (Nabízíme:…).

Závěr

Inzerát je vlastně reklamní text. Zakončete ho proto jednoduchou výzvou k akci: Apply now případně How to apply? Uveďte, jaké dokumenty a informace budete od kandidáta v případě jeho zájmu potřebovat.

Autor článku

Jiřina Velemanová

Jiřina Velemanová pracuje od srpna 2012 jako lektorka angličtiny a němčiny pro James Cook Languages. Kromě výuky jazyků se podílí i na tvorbě výukových materiálů, metodických školeních a náboru zahraničních lektorů. Výuce cizích jazyků se aktivně věnuje již od roku 2003.

Napsat komentář

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.