Nedávno se mě někdo ptal, jestli má dítě, které se narodilo v UK českým rodičům, nárok na britský pas. Rodina potřebovala narychlo odcestovat do ČR, ale dítě nemělo český cestovní pas. Vyřízení českého pasu trvá přes Velvyslanectví v Londýně několik měsíců, proto rodiče zajímalo, jestli má jejich dítě nárok na pas britský, jehož vyřízení trvá pár týdnů.

Pokud se vaše děti se narodily v UK a chcete vědět, zda mají nárok na britský pas, je tento článek právě pro vás, ať již jste oba Češi / Slováci, nebo je váš partner Angličan / cizinec.

Kdy má dítě narozené v UK nárok na britský pas

O britský pas mohou žádat pouze britští občané. Tudíž aby mohlo dítě získat britský pas, musí být nejdříve britským občanem. Pokud se vaše dítě narodilo v UK, je možné, že má na britské občanství nárok, narozením v UK ho však nezískává automaticky. Na britské občanství má nárok pouze, pokud splňuje následující podmínky:

1. Dítě narozené v UK získává britské občanství automaticky pokud

  • se narodilo v UK po 1. lednu 1983
  • a jeho matka nebo otec byli v době jeho narození britskými občany nebo měli v době jeho narození status usedlíka (settled*)

*status usedlíka znamená, že máte právo v UK zůstat bez jakýchkoli omezení, např. pokud máte tzv. right of abode nebo indefinite leave to remain nebo permanent residence jako občan Evropského hospodářského prostoru

V tomto případě je dítě registrováno jako britský občan automaticky a není třeba nikde o občanství žádat, ani vyplňovat žádné formuláře.

2. Dítě narozené v UK má nárok na britské občanství pokud

  • se narodilo v UK po 1. lednu 1983
  • a jeden z jeho rodičů se od narození dítěte stal britským občanem nebo nabyl status usedlíka (viz výše)
  • a dítěti je v době podání žádosti o britské občanství méně než 18 let

V tomto případě je možné zažádat o britské občanství formulářem form MN1.

3. Dítě starší 10 let, které se narodilo v UK, má nárok na britské občanství pokud:

  • se narodilo v UK po 1. lednu 1983
  • a žilo v UK do věku alespoň 10 let
  • a během prvních deseti let života nestrávilo více než 90 dní mimo území UK (pokud strávilo mimo UK delší dobu, je nutné v žádosti odůvodnit proč – ve zvláštních případech lze udělit výjimku)

V tomto případě nezáleží, jestli jeho rodiče byli britskými občany, ani jestli v UK byli settled.

O britské občanství lze v tomto případě zažádat pomocí formuláře form T


Podrobnější informace o získání britského občanství naleznete v článku Jak získat britské občanství na našem webu nebo na stránkách https://www.gov.uk/register-british-citizen

Napsat komentář