Jak si vypočítat důchod v Anglii

4

Ve třetím díle mini-série o důchodovém systému ve Velké Británii si vysvětlíme, jak si vypočítat důchod v Anglii. Britové nazývají starobní penzi státním důchodem (The new State Pension nebo The basic State Pension) dle toho, zda se jedná o důchod dle nového nebo starého systému. Je to dlouhé slovní spojení a já se budu v článku držet stručného označení důchod nebo penze (pokud nebude nutné termín konkretizovat).

Jak si vypočítat důchod v Anglii

Váš důchod se vypočítává ze záznamu ve vašem National Insurance, jež hovoří o tom, jak a kolik jste platili nebo vybírali (např. pracák bývá placen z National Insurance contributions). Zhodnocení vašich plateb a výběru do National Insurance placených do 6. dubna 2016 se použije k vypočítání výchozí částky (starting amount). Tento proces je stejný k vypočítání nového důchodu (pro důchodový věk dosažený 6. Dubna 2016 a poté).

Vaše výchozí částka bude ta vyšší:

 • z částky, kterou byste dostali podle starých pravidel státního důchodu (včetně The basic State Pension  a Additional State Pension)
 • anebo z částky, kterou byste dostali podle nových pravidel státního důchodu (což je pro ty, jež dosáhnou důchodového věku 6. Dubna 2016 a poté)

Vaše výchozí částka bude zahrnovat srážky, jestliže jste byli smluvně vyvlečeni ze závazku (contracted out) z Additional State Pension. To se mohlo stát, jestliže jste měli určitý typ pracovního místa, personal or stakeholder pension.

Jestliže je vaše vypočítaná výchozí částka nižší, než částka plného nového důchodu (£155.65 týdně): 

 • můžete si po 5. dubnu 2016 připlatit do National Insurance a tím zvýšit počet odpracovaných roků a tím pádem zvýšit i důchod

Toto připlácení můžete činit do doby než:

 1. dosáhnete částky plného nového státního důchodu
 2. anebo než dosáhnete důchodového věku

Kterákoliv z těchto dvou možností (1. a 2.) přijde dřív, ta platí a zastavuje možnost jiného připlácení. Každý rok připlacený do vašeho National Insurance po 5. dubnu 2016, přidá zhruba £4.45 týdně do vašeho důchodu. Tato částka se přesně kalkuluje, když £155.65 vydělíme 35. 

Příklad:

Před 6. dubnem 2016 máte výchozí částku (starting amount), vypočítanou z National Insurance £120 týdně. Po 5. dubnu 2016 máte dalších 5 odpracovaných (připlacených) let. Každý tento odpracovaný (připlacený) rok přidá zhruba £4.45 do důchodu týdně – v tomto případě násobeno 5ti roky to přidá £22.25 do důchodu týdně. Když to sečteme dohromady (£120 + £22.25) vyjde nám £142.25 důchod týdně.

Jestliže je vaše vypočítaná výchozí částka vyšší, než částka plného nového důchodu:

 • ta část z vaší výchozí částky, jež přesahuje částku plného nového důchodu se nazývá chráněná platba (protected payment)
 • vaše chráněná platba je vyplacena navrch do vašeho plného důchodu a zvyšuje se každým rokem podle inflace
 • jakýkoliv připlacený rok po 5. dubnu 2016, v tomto případě nenavýší váš důchod

Jestliže jste neplatili příspěvky do National Insurance anebo jste nedostali Insurance kredity před 6. dubnem 2016: 

 • váš celý důchod bude vypočítán pouze podle nových pravidel (to se láme datem 6. dubna 2016 – před tímto datem platí stará pravidla, a po tomto datu platí nová pravidla. Spousta lidí bude mít vypočítaný důchod kombinací obou pravidel, protože pracovali a platili National Insurance před i po 6. dubnu 2016)
 • potřebujete mít odpracováno minimálně 10 let, abyste měli nárok na státní důchod
 • potřebujete mít odpracováno 35 let, aby jste měli nárok na plný státní důchod (což je maximální částka £155.65 týdně)
 • jestliže máte odpracováno mezi 10 a 35 roky, dostanete jen poměrnou část

Příklad:

Máte odpracovaných a zaplacených 20 let do vašeho National Insurance po 6. dubnu 2016. Vynásobíte 20 odpracovaných let částkou £4.45 (částka £4.45 se vypočítá, když maximální částku důchodu £155.65 vydělíme počtem roků pro plný důchod 35). Váš důchod bude činit £89 týdně.

Váš důchod se bude nejpravděpodobněji počítat tímto způsobem, když jste se narodili po roce 2000 anebo jste se stali rezidenty v UK po roce 2015.

Na závěr

Zde můžete dostat State Pension statement, který vám řekne, kolik může činit váš důchod.

Zde je více vysvětlujících informací o změnách ve státním důchodovém systému.

Příště se podíváme na problematiku tykající se důchodového pojištění na pracovišti, osobního důchodového připojištěni a důchodové připojištěni zúčastněných stran (workplace, personal or stakeholder pension). Také se podrobněji podíváme na National Insurance record, jez je základní kalkulačkou pro vypočítání státního důchodu.

Autor článku

Jana Rambousková

4 komentáře

 1. Dobrý den,
  mám firmu v Anglii, přemýšlím o placení na důchod.
  Jaká je částka měsíčně abych dosáhl max. důchodu .
  Jsem ročník 1970 tak bych platila asi max 20 let, kolik budu mít důchod ?
  Děkuji za odpověď
  Luboš

Napsat komentář