Druhy škol ve Velké Británii (část 1.)

0

Druhy škol ve Velké Británii

Všechny děti ve věku 5-16 let mají nárok na bezplatné vzdělání ve státním školství. Většina rodičů, kolem 94,5 %, zvolí pro své děti právě tuto možnost. Zbytek rodin volí místo v soukromém vzdělávacím sektoru na nezávislých nebo soukromých školách a malé procento rodičů se rozhodne pro domácí vzdělávání.

Státní školství

Bezplatné státní školství je financováno vládou, většinou prostřednictvím LEA (Local Education Authority). Státní školy se ve většině případů řídí osnovami ministerstva školství (national curriculum) a podléhají inspekcím orgánu OFSTED (Office for Standards in Education – Úřad pro standardy ve vzdělávání). Ve Velké Británii se státní školy dělí podle způsobu spravování na čtyři základní druhy:

Community schools Community schools jsou spravovány místním úřadem (Local authority), který zaměstnává personál školy, vlastní školní budovu a pozemek a stanovuje přijímací kritéria (např. catchment area – spádovou oblast školy).
Foundation and Trust schools Foundation schools jsou spravovány správní radou školy (tzv. governing body), která zaměstnává personál a stanovuje přijímací kritéria. Pozemek a budovy vlastní buď správní rada školy nebo charitativní organizace. Trust schools jsou podobné, ale jsou spravovány společně s nějakým externím orgánem – obvykle charitou nebo firmou – který funguje jako vzdělávací nadace (educational trust).
Voluntary-aided schools Voluntary-aided schools jsou církevními nebo náboženskými školami. Jsou stejně jako foundation schools řízeny správní radou školy, která zaměstnává personál a stanovuje přijímací kritéria. Školní budovy a pozemek obvykle vlastní charita a často církev.
Voluntary-controlled schools Voluntary-controlled schools jsou jakýmsi křížencem mezi community a voluntary-aided schools. Místní úřad zaměstnává personál a stanovuje přijímací kritéria jako u community school, ale školní budovy a pozemek jsou vlastnictvím charity, často církve, která rovněž jmenuje některé členy správní rady školy.

 

Soukromé / nezávislé školy

Soukromým školám se anglicky říká independent / private / public schools. Označení public school se může zdát poněkud zavádějící, jelikož v překladu znamená veřejnou školu, ale jedná se skutečně o školu soukromou. Vzdělávání v soukromých školách není financováno z vládního rozpočtu, a proto za ně rodiče musí platit. Průměrná roční cena za vzdělání na soukromé škole je podle studie Lloyds Bank zveřejněné v roce 2014 přibližně £12 000, tedy částka shodná s minimální roční mzdou! Je tedy zřejmé, že soukromé školy nejsou jen tak pro někoho. Pro zajímavost, soukromá škola Eton College, na kterou chodili princ William a princ Harry, vybírá roční poplatek £34 434. Soukromý vzdělávací sektor je zodpovědný za zhruba 70% všech britských soudců, 62% vojenských důstojníků a 55% vládních úředníků. Vezmeme-li v úvahu, že soukromé školství poskytuje vzdělání pouhým 7% dětí, jsou tato čísla opravdu ohromující.

Soukromé školy se nemusí řídit osnovami ministerstva školství (national curriculum), ale musí být zaregistrovány s vládou a stejně jako školy státní podléhají pravidelným inspekcím. Zhruba polovina nezávislých škol podléhá inspekci úřadu Ofsted. Jiné, které jsou členem Independent Schools Council, podléhají inspekci kontrolní organizace Independent Schools Inspectorate. Školy, které jsou členem organizací Christian Schools’ Trust nebo Association of Muslim Schools, podléhají kontrole úřadu Bridge Schools Inspectorate. Některé jiné školy podléhají organizaci School Inspection Service. Zprávy o výsledcích všech inspekcí jsou vždy zveřejněny na internetu.

Domácí vzdělávání – Home Education

Rodiče, kteří se rozhodnou, že státní ani soukromý vzdělávací sektor není pro ně, mají možnost své děti vyučovat doma. Všichni rodiče jsou povinni, aby se jejich dítěti od věku 5 let dostávalo řádného vzdělání, nemusí se však řídit státními osnovami (national curriculum).

Město (the council) může učinit tzv. neformální dotazování (informal inquiry) ohledně domácího vyučování, aby se ujistilo, že vaše dítě řádně vzděláváte. Nebude-li po kontrole dostatečně spokojeno, může na vás vydat school attendance order na nastoupení řádné školní docházky.

Pokud vaše dítě již povinnou školní docházku nastoupilo a vy se později rozhodnete, že je chcete vzdělávat doma, musíte tuto skutečnost písemně oznámit řediteli školy. V případě, že dítě navštěvovalo tzv. Special school, jste povinni jeho odhlášení oznámit městu.

Autor článku

Jana

Překladatelka na volné noze www.czechenglishtranslator.co.uk a autorka webu o bilingvní výchově www.bilingvni-vychova.com . Ve volném čase mě nejčastěji najdete na tenisovém kurtě nebo horolezecké stěně a v zimě někde na sjezdovkách :)

Napsat komentář

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.