Vyřizování s pojišťovnou

0

Stane-li se dopravní nehoda, je to věc nepříjemná. Situaci vám neulehčí ani další krok, který je nutné podstoupit.

Vyřizování s pojišťovnou

Ohlásit – Neohlásit

Obecně se doporučuje ohlásit pojistnou událost a to i v případě, že nebudete chtít svoji pojistku využít.

Celá problematika se točí na pojmu zvaném No Claim Bonus. Často se stává, že se účastníci dopravní nehody (při které se nikomu nic nestalo a kdy ani nebylo nutné zavolat policii) domluví na opravě nebo finanční náhradě. Důvodem je právě obava ze ztráty No Claim Bonusu. Což si pochopitelně ani jedna z účastněných stran dopravní nehody nepřeje.

V případě, že jste účastníky dopravní nehody, kterou jste nezavinili (ale budete požadovat náhradu škody na pojišťovně), ztrácíte nárok na No Claim Bonus. Budete-li pojistné požadovat, nejdříve si spočítejte, zda se vám to vyplatí.

Co je to No Claim Bonus?

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o bonus – konkrétně o slevu na pojistném. Více informací ohledně No Claim Bonusu v samostatném článku >>>

Jakým způsobem ohlásit dopravní nehodu pojišťovně?

V každé smlouvě o pojištění motorového vozidla najdete kontakt na vaši pojišťovnu. Toto číslo je dobré si ihned po obdržení smlouvy uložit do adresáře mobilního telefonu. Jak už bývá zvykem, když se stane nehoda, zjistíte, že máte smlouvu doma v šuplíku a nebo někde jinde… Netřeba panikařit, lhůta do které je povinnost dopravní nehodu ohlásit je 48 hod. až dva týdny. Každá pojišťovna to má jinak.

Co po vás pojišťovna bude požadovat:

  • detaily o nehodě (kdy, kde a jak k nehodě došlo, náčrtek nehody, záznamy)
  • detaily o vozidlech, která jsou součástí dopravní nehody (SPZ a technické údaje)
  • detaily o zúčastněných dopravní nehody (jména, adresy, kontakty, informace o pojistce)
  • detaily o svědcích dopravní nehody – jsou-li k dispozici

Jezděte bezpečně a bez nehod ať nepřijdete o No Claim Bonus.

Autor článku

Autor žije ve Velké Británii od roku 2006. Své zkušenosti a postřehy předává ve svých článcích nově příchozím v UK. Realita života na ostrovech je někdy na hony vzdálená té, o které se píše na komerčních webech.